Langschild 200/1/7 A/D

Toiletschilden met busje tbv dopsleutelbediening

Kleur F1-Mat,Irox(RVS look) Aluminium massief schilden.
Schilden verpakt per 20 pr, toiletschilden per 10 pr,
knopschilden per 10 stuks.
Montagehandleidingen beschikbaar op www.ami.nl downloads

Langschild 200/1/7 A/D

Artikelnummer Type Kleur Eenheid
600100 Blind F-1 Mat Paar
600101 SL 56 F-1 Mat Paar
600104 SL 72 F-1 Mat Paar
600113 PC 55 F-1 Mat Paar
600116 PC 72 F-1 Mat Paar
600122 Rc 22,5 -73,5 F-1 Mat Paar
600130 Geheel Blind F-1 Mat Paar
600132 Zonder krukgat met SL 56 F-1 Mat Paar
600143 Zonder krukgat met PC 55 F-1 Mat Paar
600146 Zonder krukgat met PC 72 F-1 Mat Paar
600161 WC 5/57 F-1 Mat Paar
600166 WC 8/63 F-1 Mat Paar
600167 WC 8/72 F-1 Mat Paar
620100 Blind IROX Paar
620101 SL 56 IROX Paar
620104 SL 72 IROX Paar
620113 PC 55 IROX Paar
620116 PC 72 IROX Paar
620130 Geheel Blind IROX Paar
620132 Zonder krukgat met SL 56 IROX Paar
620143 Zonder krukgat met PC 55 IROX Paar
620146 Zonder krukgat met PC 72 IROX Paar
620161 WC 5/57 IROX Paar
620166 WC 8/63 IROX Paar
620167 WC 8/72 IROX Paar
600240 Knop 169/50 - Blind F-1 Mat Stuk
600241 Knop 169/50 - SL 56 F-1 Mat Stuk
600245 Knop 169/50 - PC 55 F-1 Mat Stuk
600246 Knop 169/50 - PC 72 F-1 Mat Stuk
620240 Knop 169/50 - Blind IROX Stuk
620241 Knop 169/50 - SL 56 IROX Stuk
620245 Knop 169/50 - PC 55 IROX Stuk
620246 Knop 169/50 - PC 72 IROX Stuk